Loading...
Baza znanja2018-11-15T14:15:46+02:00
Opća uredba o zaštiti podataka Europske unije – GDPR (2016/679)2018-11-15T15:26:32+02:00
Preuzmite dokument
“Veća zaštita i nove prilike” – Smjernice Europske komisije za izravnu primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka od 25. svibnja 2018.2018-11-15T15:24:38+02:00
Preuzmite dokument
Smjernice o pravu na prenosivost podataka2018-11-15T15:23:14+02:00
Preuzmite dokument
WP242 PRILOG – prenosivost podataka – Često postavljana pitanja2018-11-15T15:21:29+02:00
Preuzmite dokument
Smjernice o službenicima za zaštitu podataka2018-11-15T15:20:00+02:00
Preuzmite dokument
WP243 PRILOG – imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka- Često postavljana pitanja2018-11-15T15:15:55+02:00
Preuzmite dokument
WP244 PRILOG II. – Često postavljana pitanja2018-11-15T15:14:25+02:00
Preuzmite dokument
Smjernice o procjeni učinka na zaštitu podataka (Data Protection Impact Assessment)2018-11-15T15:12:16+02:00
Preuzmite dokument
Smjernice za primjenu i utvrđivanje upravnih novčanih kazni2018-11-15T15:09:34+02:00
Preuzmite dokument
Uputnica za liječnički pregled (Obrazac RA-1)2018-11-15T15:04:29+02:00
Preuzmite dokument
Prijava o ozljedi na radu (Tiskanica OR – za HZZO) (Upute za popunjavanje nalaze se na web stranicama HZZO-a)2018-11-15T15:02:48+02:00
Preuzmite dokument
Zahtjev za refundaciju troškova prethodnih pregleda pri zapošljavanju2018-11-15T15:01:15+02:00
Preuzmite dokument
Upisnik zaduženja osobnih zaštitnih sredstava2018-11-15T14:59:42+02:00
Preuzmite dokument
Upitnik – sigurnost od požara u kući2018-11-15T14:57:16+02:00
Preuzmite dokument
Prezentacija – Dobrovoljno vatrogastvo kao osobna i društvena vrednota2018-11-15T14:55:06+02:00
Preuzmite dokument
Evidencija postrojbi i povjerenika civilne zaštite (Obrazac E-PPCZ)2018-11-15T14:53:12+02:00
Preuzmite dokument
Evidencija stožera civilne zaštite (Obrazac E-SCZ)2018-11-15T14:53:12+02:00
Preuzmite dokument