GDPR i videonadzor

//GDPR i videonadzor

GDPR i videonadzor

Video nadzor kao oblik nadzora je dominantan način za kontrolu objekata, gotovo da i ne primjećujemo koliko nas kamera gleda svaki dan. Unatoč tome snimke naših aktivnosti koje te kamere snime predstavljaju osobni podatak te prema tome spadaju pod primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka, tj. GDPR-a.

Temelj

U pogledu video nadzora bitno je istaknuti pravni temelj obrade: “Postavljanje sustava video nadzora je legitimno pravo vlasnika nekretnine da bi spriječio realan rizik po njegovu imovinu”.
Za video nadzor, kao i za druge načine prikupljanja podataka vrijede neka pravila kojih se treba pridržavati.

Pravila

Obrada treba biti u skladu s određenim pravnim temeljem, a načelima poštene i transparentne obrade zahtijeva se da je pojedinac informiran o postupku obrade i njegovoj svrsi, te je voditelj obrade obvezan ispitaniku pružiti sve dodatne informacije neophodne za osiguranje poštene i transparentne obrade. Stavka koju se ne smije zaboraviti jest obavještavanje osoba koje se zateknu u nadziranom prostoru da ih se snima. To se provodi putem označavanja, najčešće naljepnicama, na kojima se navodi: da je prostor pod video nadzorom, podatke o voditelju obrade, te kontakt osobu za ostvarivanje prava.

Nadzor na radnom mjestu

Zanimljivo je pitanje video nadzor na radnom mjestu. Poslodavac smije koristiti nadzorne uređaje kao sredstvo zaštite na radu pod uvjetima propisanim zakonom. Dopušteno je korištenje nadzornih uređaja radi kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom. Zabranjeno je postavljanje nadzornih uređaja u prostorijama za osobnu higijenu i presvlačenje radnika.
Bitno je primijetiti da i sustav video nadzora koji nadzire registarske oznake vozila za ulaz u neki prostor i spojen je na bazu podataka registarskih oznaka korisnika vozila također predstavlja podatak o korisniku iako se on na snimci ne vidi.

Nadzor u stambenim zgradama

Za uspostavu video nadzora u stambenim zgradama postoje također neka specifična pravila. Za uspostavu video nadzora u stambenim odnosno poslovno-stambenim zgradama potrebna je suglasnost suvlasnika koji čine najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova. Video nadzorom može se obuhvatiti samo pristup ulascima i izlascima iz stambenih zgrada te zajedničke prostorije u stambenim zgradama. Zabranjeno je korištenje video nadzora za praćenje radne učinkovitosti domara, spremačica i drugih osoba koje rade u stambenoj zgradi.

Ne smiju snimati javne površine više nego što je potrebno, u pravilu istim se mogu snimati samo ulazi u zgrade i područje fasada, potrebno je ili podesiti kut snimanja/poziciju kamera ili na snimaču u postavkama kamera „maskirati“ područja javnih površina. Dozvoljeno je snimati unutrašnjost zgrade – zajedničke prostorije bez ograničenja, ali svaka zgrada treba imenovati osobu koja je voditelj odnosno izvršitelj obrade podataka, te samo on može imati pristup snimaču, snimkama ili monitoru na kojem je video slika sa snimača, ovisno kao je to već u pojedinom slučaju riješeno. Snimač treba biti pod ključem tj. mora se fizički onemogućiti pristup snimaču tako da se isti stavi u ormarić s bravicom ili u prostoriju pod ključem, te naravno na ulazna vrata zgrade potrebno je staviti naljepnicu ili natpis.

Svrha

Svrha prikupljanja podataka ograničena je time što se podaci mogu prikupljati samo u izričite i zakonske svrhe. Podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju. Prikupljene podatke treba se čuvati samo onoliko dugo koliko je potrebno da se izvrši svrha za koju se i prikupljaju, te na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

Video nadzor zbog svega navedenog spada u rizične aktivnosti, kod kojih se prikuplja velika količina podataka, pa bi stoga osobe koje se bave njime, odnosno koje postavljaju video nadzor u svojim prostorijama, svakako trebale imati službenika za zaštitu podataka.

Zaključak

Kad govorimo o video nadzoru definitivno se nameće zaključak da je riječ o području koje je veoma bitno za GDPR, zbog velike količine podataka, zbog vrste podataka koji se prikupljaju, te u konačnici i zbog široke rasprostranjenosti video nadzora. Različite svrhe i načini na koji se video nadzor provodi rezultiraju time da se razvija mnogo specifičnih pravila i naputaka s njim u vezi, ali uz veliku mogućnost kontrole koje on daje prirodno je da dolazi i velika odgovornost.

By |2019-04-04T11:02:14+02:004 travnja, 2019|Financial|Komentari isključeni za GDPR i videonadzor